2) Jaarinschrijving 2021 Tweede Brommer Totaalpakket

 115,00

Beschrijving

Bevat de jaarinschrijving voor de tweede brommer en de inschrijvingen voor deze 4 evenementen:

Leewarden op 18 juli

Twello op 12 september

Goes op 19 september

Lisse op 25 september

Contains the year registration for the second bike and the registrations for these 4 events:

Leewarden on July the 18th

Twello on September the 12th

Goes on September the 19th

Lisse on September the 25th