Close
Disclaimer

In deze disclaimer wordt het volgende verstaan onder:

  1. De eigenaar: Stichting NSSC;
  2. Gebruik(en): Alle denkbare handelingen;
  3. U: De gebruiker (bezoeker) van deze website;
  4. De content: Alles in de website aanwezige inhoud;
  5. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
  6. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  7. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar word verwezen.
  8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten.
  9. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content op publiekelijk toegankelijk plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Cookiebeleid

Cookies zijn korte stukjes gegevens die naar uw computer worden verzonden wanneer u een website bezoekt. Bij toekomstige bezoeken, worden deze gegevens terug gestuurd naar onze website. Cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u onze site bezoekt, zodat wij u kunnen voorzien van een betere service.We gebruiken ook cookies (en soortgelijke browser gegevens, zoals Flash cookies) voor de preventie van fraude. Als uw webbrowser is ingesteld om cookies te weigeren van onze website, wij kunnen dan niet garanderen u de beste service te bieden.Wij raden u daarom aan om cookies van onze website te aanvaarden.
U kunt deze instellingen ten alle tijden wijzigen door hier te klikken.

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen